Senior Citizens Write Wikipedia

Nominovaní 2015

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie dospelých

Vlastník projektu: Wikimedia Czech Republic

Zodpovedná osoba: Vojtěch Veselý

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

We strive to motivate seniors to write Wikipedia. We organize regular courses where we teach them all they need for that. The courses are free of charge and run in three places in Prague, in a collaboration with the Municipal Library and Elpida Centre. We believe Wikipedia can become a platform for exchanging knowledge between the older generation and the young.