Senioři píší Wikipedii

Nominovaní 2015

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Vzdělávání dospělých

Kdo stojí za projektem: Wikimedia Czech Republic

Odpovědná osoba: Vojtěch Veselý

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Snažíme se motivovat seniory k psaní Wikipedie. Pro ty, kteří mají zájem, pořádáme pravidelné kurzy, ve kterých se vše potřebné naučí. Kurzy jsou zdarma a momentálně probíhají na třech místech v Praze, ve spolupráci s Městskou knihovnou a Centrem Elpida. Věříme, že se Wikipedie může stát novou platformou, kde by starší generace předávaly své vědomosti generacím mladším.