Solidarökonomisches Zentrum (Kostnixladen)

Nominovaní 2006

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Polia pôsobnosti: Komunitný rozvoj

Vlastník projektu: Verein zur Förderung solidarischer Lebensformen

Zodpovedná osoba: Stephanie Grohmann

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?