Solidarökonomisches Zentrum (Kostnixladen)

Nominovaní 2006

Země: Rakousko

Region: Vídeň

Pole působnosti: Komunitní rozvoj

Kdo stojí za projektem: Verein zur Förderung solidarischer Lebensformen

Odpovědná osoba: Stephanie Grohmann

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?