Verein NINLIL

Nominovaní 2007

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Postihnutie, Rodová rovnosť, Prevencia násilia

Vlastník projektu: NINLIL - Gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten oder Mehrfachbehinderung. Empowerme

Zodpovedná osoba: Mag.a Elisabeth Udl

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?