Verein NINLIL

Nominovaní 2007

Země: Rakousko

Region: Vídeň

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Invalidita, Rovnost pohlaví, Genderová problematika, Prevence násilí

Kdo stojí za projektem: NINLIL - Gegen sexuelle Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten oder Mehrfachbehinderung. Empowerme

Odpovědná osoba: Mag.a Elisabeth Udl

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?