Otherness

Nominovaní 2017

Krajina: Rakúsko

Región: Štajersko

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie dospelých, Umenie, Migrácia

Vlastník projektu: Caritas Diözese Graz-Seckau

Zodpovedná osoba: Annelies Pichler

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

What is familiar, what is foreign? A group of very different people learn new things and describe their experiences, relate them to their backgrounds, act something out and create an evening of theater. The border between the familiar and the foreign is playfully broken up and a change of perspective is made possible.