Agentky rovnosti

Cena v hodnote 2 000 Eur 2017

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie dospelých, Migrácia, Rodová rovnosť

Vlastník projektu: SPOLU-Slovenko o.z.

Zodpovedná osoba: PhDr.Anton Bobák

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Projekt sa zaoberá rodovou rovnosťou, ľudskými právami a právami etnických menšín. Posilňuje jednoduché rómske ženy žijúce v rómskych osadách, vyberá z nich líderky, učí ich, pomáha ich organizovať a preberať zodpovednosť za svoj život a životy svojich blízkych. Zebezpečuje sociálnu inklúziu. Používa metódy a nástroje sociálnej pomoci, komunitného rozvoja a rozvoja ľudí.

Ocenenie poroty

Jedna z “Agentiek rovnosti“ vyhlásila, že problémom na riešenie je otázka rovnosti medzi ženami a mužmi, medzi Rómami a ne-Rómami – v skutočnosti medzi všetkými ľuďmi – je to o rovnosti a bodka. Začať pri ženách z menšinových komunít, ktoré sú vo všeobecnosti znevýhodnené, si vyžaduje maximálny záber. Pre každého. Sebauistenie sa učí ľahšie v inovatívnom kontexte. A viditeľne prináša potešenie a úspech. Účinok? Deti z detských rozvojových skupín už viac nie sú v prvých štyroch školských ročníkoch automaticky posielané do špeciálnych škôl bez otestovania. Rómska komunita a špecíálne rómske ženy sa stali viditeľnejšími pre všetkých. Zmena prichádza zvnútra. A na dobrovoľnom základe – to je princípom.