Romano Barardo (Rómovia – záhradníci)

2017

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Migrácia, Komunitný rozvoj, Chudoba

Vlastník projektu: Svatobor

Zodpovedná osoba: Štefan Straka

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Venujeme sa podpore ekozáhradníčenia u Rómov, cez ktoré postupne zlepšujeme ich zručnosti a kvalitu života. Neexistujú univerzálne a rýchle recepty na riešenie mnohých problémov, ktoré majú. Avšak cez realizáciu projektu sme zistili, že záhradníčenie im postupne pomáha v prekonávaní chudoby, v zlepšovaní zdravotného stavu cez kvalitnejšiu stravu, či v obohacovaní zmyslu ich života.