Romano Barardo/Romanies - the gardeners

They used to be nomads, they have become gardeners ...

Cena veřejnosti

audience 5
Rok:
2017
Země/Region:
Slovensko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
rozvoj obcí, měst a regionů
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Svatobor
Odpovědná osoba:
Štefan Straka
Web:
https://www.facebook.com/Svatobor-288405657856826/

O čem projekt je?

We support the eco-gardening among the Roma people, through which we gradually improve their skills and life quality. There are no universal and fast recipes for solving the problems they have. However, via the project realization we found out that the gardening gradually helps them to overcome the poverty, improve their health conditions by healthy nourishment and enrich their life meaning.