Kattunfabrik-Das CutureLab

a seam ....and holds those parts together that belong together

Nominovaní

nominee 8
Rok:
2018
Krajina/Región:
Viedeň
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Kattunfabrik - Das CutureLab Verein zur Entwicklung neuer Produktionskonzepte im Textilbereich
Zodpovedná osoba:
Jimmy Nagy
Webstránka:
www.kattunfabrik.org
Hlasy spolu: 45

O čom to je?

Die Kattunfabrik focuses on conjunction and not segregation; we want to help refugee-textile workers to help themselves. Life, work and participation via design, stitch and seam; we want to re-think and go into new common directions. We want to help that a new global, responsible thinking and regionally acting and producing industry can be re-established