Kattunfabrik-Das CutureLab

a seam ....and holds those parts together that belong together

Nominovaní

nominee 8
Rok:
2018
Země/Region:
Vídeň
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Kattunfabrik - Das CutureLab Verein zur Entwicklung neuer Produktionskonzepte im Textilbereich
Odpovědná osoba:
Jimmy Nagy
Web:
www.kattunfabrik.org
Celkový počet hlasů: 45

O čem projekt je?

Die Kattunfabrik focuses on conjunction and not segregation; we want to help refugee-textile workers to help themselves. Life, work and participation via design, stitch and seam; we want to re-think and go into new common directions. We want to help that a new global, responsible thinking and regionally acting and producing industry can be re-established