Kufrík pre Kukulíka

Kufrík pre opustené dieťa

Cena publika

audience 5
Rok:
2018
Krajina/Región:
Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
vzdelávanie dospelých/ osveta
rodina / práca s deťmi
zdravie / starostlivosť
Vek cieľovej skupiny :
všetky vekové skupiny
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Návrat,o.z.
Zodpovedná osoba:
Mgr. Dana Žilinčíková
Webstránka:
www.navrat.sk

O čom to je?

Projekt poukazuje na potreby opustených detí. Mobilizuje personál nemocníc i ľudí v komunite. Pozýva kompetentných, verejnosť i donorov, aby sa neznáme opustené dieťa stalo pre nich konkrétnym dieťaťom. Využíva skúsenosti tých, ktorí prešli podobnou situáciou v minulosti. Prináša do systému ochrany detí childfriendly, parents/carers friendly a rootsfriendly nástroj na citlivú pomoc.