The Suitcase for Kukulik

A suitcase for abandoned child

Cena veřejnosti

audience 50300
Rok:
2018
Země / Region:
celé Slovensko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
vzdělávání dospělých/ osvěta
rodina / práce s dětmi
zdraví / péče
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Návrat,o.z.
Odpovědná osoba:
Mgr. Dana Žilinčíková
Web:
www.navrat.sk

O čem projekt je?

The project brings attention to the needs of abandoned children. It mobilizes the hospital staff and community. Invites the competent officials, public and donors to get to know the abandoned child. So they personalize the individual story of each child. This project introduces new sensitive child-friendly, carers-friendly and roots-friendly tool for genuine help in child protection systems.