Click with school

Nominovaní 2018

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Práca, Vzdelávanie v rannom detstve, Migrácia

Vlastník projektu: META - Association for Opportunities of Young Migrants

Zodpovedná osoba: Mgr. Zuzana Papáčková

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Young migrants are one of the most vulnerable groups regarding access to education. Upon their arrival, they do not have the knowledge of the Czech language. This a priori segregates them from the education. To overcome this language barrier, the META in cooperation with the CIC is implementing a complex support system of preparation for studies at secondary schools.