Click with school

Nominovaní 2018

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Práce, Předškolní péče a vzdělávání, Migrace

Kdo stojí za projektem: META - Association for Opportunities of Young Migrants

Odpovědná osoba: Mgr. Zuzana Papáčková

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Mladí migranti ve věku 14 až 20 let jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin v přístupu ke vzdělání. Po svém příchodu do nové země nemají znalost českého jazyka. To je a priori segreguje ze společnosti i ze školy. Pro překonání této bariéry jim společnost META ve spolupráci s CIC Praha poskytuje komplexní podporu v přípravě ke studiu na střední škole a jejím úspěšném dokončení.