Visits in the Dark

Nominovaní 2019

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Práca, Postihnutie, Zdravie

Vlastník projektu: Nadační fond Českého rozhlasu

Zodpovedná osoba: Michaela Cikánová

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Visits in the Dark is a service concerning more than 300 thousand people, a service supporting home care for the elderly, a service employing talented people, who return happiness to the lives of the old and help informal carers balance their work and life. Visits in the Dark now employ 15 blind and visually impaired people. Visitors visit clients in their homes and in senior houses and day cares.