Visits in the Dark

We are a social startup founded by the blind with the help of those who see. We visit the elderly wherever they might suffer from loneliness.

6
Rok:
2019
Krajina/Región:
Česká republika
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
zdravie / starostlivosť
psycho-sociálne znevýhodnenia
Vek cieľovej skupiny :
nad 60 rokov = seniori všetkých vekových skupín
26 - 60 rokov = dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Nadační fond Českého rozhlasu
Zodpovedná osoba:
Michaela Cikánová
Webstránka:
hppt://www.navstevypotme.cz

O čom to je?

Visits in the Dark is a service concerning more than 300 thousand people, a service supporting home care for the elderly, a service employing talented people, who return happiness to the lives of the old and help informal carers balance their work and life. Visits in the Dark now employ 15 blind and visually impaired people. Visitors visit clients in their homes and in senior houses and day cares.