Návštěvy POTMĚ

Nominovaní 2019

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Práce, Invalidita, Zdraví

Kdo stojí za projektem: Nadační fond Českého rozhlasu

Odpovědná osoba: Michaela Cikánová

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Návštěvy POTMĚ je služba, která se dnes týká na 300 000 lidí, inovuje podporu domácí péče o seniory, zaměstnává talentované lidi, kteří vrací seniorům radost do života a pomáhají neformálním pečujícím v produktivním věku, lépe slaďovat pracovní a rodinný život. Zaměstnává 15 nevidomých a těžce zrakově postižených Návštěvníků. Docházíme za seniory do jejich domovů I zařízení.