Návštěvy POTMĚ

Jsme sociální start-up nevidomých založený s pomocí vidících. Navštěvujeme seniory tam, kde jim hrozí samota.

Nominovaní

nominee 50200
Rok:
2019
Země / Region:
celé Česko
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
invalidita
zdraví / péče
Věk cílové skupiny:
nad 60 let = senioři
26 až 60 let = dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Nadační fond Českého rozhlasu
Odpovědná osoba:
Michaela Cikánová
Web:
https://www.navstevypotme.cz/

O čem projekt je?

Návštěvy POTMĚ je služba, která se dnes týká na 300 000 lidí, inovuje podporu domácí péče o seniory, zaměstnává talentované lidi, kteří vrací seniorům radost do života a pomáhají neformálním pečujícím v produktivním věku, lépe slaďovat pracovní a rodinný život. Zaměstnává 15 nevidomých a těžce zrakově postižených Návštěvníků. Docházíme za seniory do jejich domovů I zařízení.