rescueROOM

Vlastník projektu: Prvá pomoc zážitkom / First Aid Expirience

Zodpovedná osoba: Mgr. Anna Kmecová

2022

Nominovaní

SK

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

O čom to je?

V rescueROOM trénujeme PRVÚ POMOC ZÁŽITKOM, meníme teoretický kurz na praktickú skúsenosť. Vyskúšate si úlohu záchranára aj figuranta, riešite život ohrozujúce stavy aj ošetrenie úrazov, v simulovanom prostredi na modelovej situácii s realistickým znázornením poranení sa naučíte ako zachrániť život, čo robiť do príchodu záchrannej služby, aby ste boli pripravení reagovať a prekonať blok/strach v krízovej situácii. Sme profesionálni záchranári a inštruktori prvej pomoci. Máme individuálny prístup, ku každej cieľovej skupine, obsah aj náročnosť prispôsobíme vašim potrebám.

Výzva

Riešime problém nevedomosti ľudí o postupoch prvej pomoci a neochotu učiť sa, či reálne pomôcť. Chceme nahradiť dlhé, nudné, pasívne, neosobné, teoretické kurzy prvej pomoci. 

Myšlienka

Riešením je praktické vzdelávanie zážitkom na vlastnej skúsenosti. Chceme sa prispôsobiť cieľovej skupine - témou, náročnosťou, zameraním. Cieľom je vzbudiť v ľuďoch záujem o prvú pomoc interaktívnou formou. Zámerom je implementovať najnovšie poznatky a technológie do edukácie. Robíme prvú pomoc zaujímavejšou, dostupnejšou, prínosnejšou. 

 

Aktéri

Realizátormi sú 3 skupiny ľudí: záchranári - lektori prvej pomoci. dobrovoľníci v úlohe figurantov, a maskéri realistického znázorneni aporanení (SFX makeup). 
 

Dopad

Chceme šíriť osvetu o poskytovaní prvej pomoci, aby sa ľudia nebáli poskytnúť prvú pomoc, aby ľudia mali záujem sa učiť aj postupy, aby nemali blok a strach pri reálnej záchrane života, aby sa to stalo súčasťou a samozrejmosťou už od detského veku. 

Prenos

Vrámci rozvoja plánujeme 5 oblasti: 
1. otvárať pobočky v ďalších mestách vo vlastnej réžii alebo systémom franšízy na Slovensku a potom aj v susedných krajinách (geografická) 
2. spolurpacovať so školami a otvárať “pobočku na kľúč” pre výučbu predmetu prvá pomoc (lokálna) 
3. aktuálne pracujeme v rooms=prostrediach zo života (jar, leto, jeseň, zima) máme pripravené prostredia z rodinného domu (detská izba, dielňa a pod), rozvojom pre ďalší rok je rozprávková verzia pre deti alebo filmová edícia pre dospelých (variabilita) 
4. Ďalej plánujeme verziu v rozšírenej a virtuálnej realite. 
5. Chceli by sme s mobilnou verziou oslovovať ďalšie cieľové skupiny 
S projektom rescueROOM ešte súvisí rescueBOOK - interaktívna príručka prvej pomoci a rescueCHALLANGE - výzva pre učenie sa prvej pomoci.