rescueROOM

Nominovaní 2022

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Neformálne vzdelávanie, Zdravie, Komunitný rozvoj

Vlastník projektu: Prvá pomoc zážitkom / First Aid Expirience

Zodpovedná osoba: Mgr. Anna Kmecová

Webstránka: Odkaz na webstránku

Výzva

Riešime problém nevedomosti ľudí o postupoch prvej pomoci a neochotu učiť sa, či reálne pomôcť. Chceme nahradiť dlhé, nudné, pasívne, neosobné, teoretické kurzy prvej pomoci. 

Myšlienka

Riešením je praktické vzdelávanie zážitkom na vlastnej skúsenosti. Chceme sa prispôsobiť cieľovej skupine - témou, náročnosťou, zameraním. Cieľom je vzbudiť v ľuďoch záujem o prvú pomoc interaktívnou formou. Zámerom je implementovať najnovšie poznatky a technológie do edukácie. Robíme prvú pomoc zaujímavejšou, dostupnejšou, prínosnejšou. 

 

Aktéri

Realizátormi sú 3 skupiny ľudí: záchranári - lektori prvej pomoci. dobrovoľníci v úlohe figurantov, a maskéri realistického znázorneni aporanení (SFX makeup). 
 

Dopad

Chceme šíriť osvetu o poskytovaní prvej pomoci, aby sa ľudia nebáli poskytnúť prvú pomoc, aby ľudia mali záujem sa učiť aj postupy, aby nemali blok a strach pri reálnej záchrane života, aby sa to stalo súčasťou a samozrejmosťou už od detského veku. 

Prenos

Vrámci rozvoja plánujeme 5 oblasti: 
1. otvárať pobočky v ďalších mestách vo vlastnej réžii alebo systémom franšízy na Slovensku a potom aj v susedných krajinách (geografická) 
2. spolurpacovať so školami a otvárať “pobočku na kľúč” pre výučbu predmetu prvá pomoc (lokálna) 
3. aktuálne pracujeme v rooms=prostrediach zo života (jar, leto, jeseň, zima) máme pripravené prostredia z rodinného domu (detská izba, dielňa a pod), rozvojom pre ďalší rok je rozprávková verzia pre deti alebo filmová edícia pre dospelých (variabilita) 
4. Ďalej plánujeme verziu v rozšírenej a virtuálnej realite. 
5. Chceli by sme s mobilnou verziou oslovovať ďalšie cieľové skupiny 
S projektom rescueROOM ešte súvisí rescueBOOK - interaktívna príručka prvej pomoci a rescueCHALLANGE - výzva pre učenie sa prvej pomoci.