Me and My Intimacy

Nominovaní 2023

Krajina: Slovinsko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Neformálne vzdelávanie, Zdravie, Starostlivosť o mládež

Vlastník projektu: Katja Brečko

Zodpovedná osoba: Katja Brečko

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Innovators of the “Me and My Intimacy“ project are three young women with the aim of teaching the youth about growing up, relationships, gender, and sexuality. By organizing workshops in schools we educate about various subtopics, such as dating, menstruation, sexual identity and orientation, safe and educated sexuality. We provide practical, expert-backed advice, along with when and where to seek help if necessary. Sex education is lacking in several European countries, failing to follow modern guidelines. Me and My Intimacy takes a comprehensive, inclusive and practical approach at it.