JAZ INTIMI

Nominiranci 2023

Država: Slovenija

Regije: Implemented nationwide

Sektor: Civilna družba / Socialno gospodarstvo

Področja dejavnosti: Neformalno izobraževanje, Zdravje, Dobrobit mladih

Lastnik projekta: Me and My Intimacy Institute

Odgovorna oseba: Katja Brečko

Spletna stran: Weblink

Izziv

Izziv je pomanjkanje spolne vzgoje, ki trenutno prepogosto ni vključujoča in pokriva le medicinske vidike. Mladim med odraščanjem niso predstavljene potrebne teme in informacije o seksu. Posledica tega so nezdravi intimni odnosi, spolno nasilje in tvegano spolno vedenje med mladimi.

Ideja

JAZ INTIMI na celosten način izobražuje mlade o temah odraščanja, odnosov, spola in spolnosti. Delavnice so preventivne, multidisciplinarne, strokovne in vključujoče. Program izhaja iz prepričanja, da je dober odnos do samega sebe osnova zdravih odnosov, informiranost pa osnova odgovornega ravnanja.

Deležniki pri projektu

Projekt vodijo tri mlade ustanoviteljice (socialne pedagoginje). Ekipa sodeluje s strokovnjaki z različnih strokovnih področij in prostovoljci. Precejšen del prispevkov prihaja od mladih, ki skupaj z voditelji delavnic ustvarjajo prostor za komuniciranje in učenje o odraščanju, odnosih, spolu in spolnosti.

Vpliv

Projekt je pripomogel k ozaveščanju o možnostih in pravicah mladih (npr. pri odraščanju in spolnosti) ter gradnji znanja o spolnem nasilju in virih pomoči, hkrati pa odpravlja tabuje o spolnosti. Poleg tega je projekt pomagal mladim sprejemati odgovorne odločitve v odnosih, ki vodijo v manj neželenih dogodkov, in pomagal graditi zdrave intimne odnose.

Prenos

Program delavnice je zaradi vključujočega pristopa prenosljiv v različne evropske države. Lahko bi ga izvajali tudi v različnih kulturnih in verskih okoljih. Da bi zagotovili večjo integriteto, se aktivnosti prilagajajo tudi različnim ciljnim skupinam (npr. pedagoško osebje in starši), ki imajo pomembno vlogo pri spolni vzgoji.