Mobile app Preventivka

Nominovaní 2023

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Zvyšovanie povedomia, Vzdelávanie dospelých, Zdravie

Vlastník projektu: Loono, z.s., MUDr. Kateřina Šédová (zakladatelka, realizátor projektu). Loono, z.s., Katerina Sedova, M.D. (founder and project manager)

Zodpovedná osoba: Aneta Hlavata

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

NCDs are responsible for 80% of the disease burden in the EU and are the leading cause of avoidable premature deaths. The free app reminds people to attend preventive check-ups (relevant to age and sex), helps find a medical specialist, and provides a complex database of evidence-based medical information. It guides the user through a self-exam of birthmarks and breasts/testicles for early cancer detection. By keeping up with our persistence and determination, we support The EU Cancer Beating Plan, The CZ Government’s Health 2030 Strategy, The Healthier Together EU NCD Initiative, SDGs by UN.