Mobilní aplikace Preventivka

Nominovaní 2023

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Osvěta, Vzdělávání dospělých, Zdraví

Kdo stojí za projektem: Loono, z.s., MUDr. Kateřina Šédová (zakladatelka, realizátor projektu). Loono, z.s., Katerina Sedova, M.D. (founder and project manager)

Odpovědná osoba: Aneta Hlavata

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Civilizační onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí lidí ve vyspělých zemích. Naše bezplatná aplikace připomíná lidem preventivní prohlídky a samovyšetření, pomáhá jim vyhledat daného specialistu a nabízí ověřené informace o tom, jak vážným nemocem předcházet. Celkově očekáváme zvýšení návštěvnosti o 15 % do roku 2030. To vše je v souladu s Healthier Together EU NCD Initiative. Činností aplikace přispíváme k plnění evropských i národních strategií (jmenovitě: The European Cancer Beating Plan, Strategii vlády ČR Zdraví 2030 a Cíle udržitelného rozvoje OSN (zejména Cíl č. 3).