MAACRAFT – The Social Workshop

Nominovaní 2023

Krajina: Maďarsko

Región: Boršodsko-abovsko-zemplínska župa, Budapešť

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Postihnutie, Zvyšovanie povedomia, Starostlivosť

Vlastník projektu: Miskolci Autista Alapítvány

Zodpovedná osoba: Szalkai Dániel

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Maacraft is a social workshop with a new progressive practice that was based on individual employment skills. Linked to the well-tried best practices of employment of the Autistic Fundation of Miskolc, the workshop is supported by creatives and designers. Protecting the interests and developing the skills of mentally disabled and autistic people, the company was founded in 2012, utilizing design's value creating benefits.