Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2010

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba, Vzdelávanie

2019

Víťaz

Slovensko

Práca, Chudoba, Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Nominovaný

Rakúsko

Miestny rozvoj

2019

Nominovaný

Slovensko

Rôznorodosť

2019

Víťaz

Chorvátsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2015

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2013

Víťaz

Maďarsko

Ostatní

2012

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Nominovaný

Slovinsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2010

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Rôznorodosť

2008

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť