Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form
Audience Award Badge

2022

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Práca

2022

Víťaz

Slovensko

Práca, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Česká republika

Právo, Spravodlivosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra