Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Nominovaný

Maďarsko, Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Miestny rozvoj

2020

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2009

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2017

Víťaz

Rakúsko

Právo, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2010

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Víťaz

Česká republika

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2011

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie

2011

Nominovaný

Rakúsko

Práca

Audience Award Badge

2014

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2016

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2009

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie