Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2014

Nominovaný

Rakúsko

Právo

2010

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie

2017

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Chudoba

2018

Víťaz

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2018

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2020

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Miestny rozvoj

2015

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2007

Víťaz

Rakúsko

Chudoba

2010

Nominovaný

Rakúsko

Práca

2005

Víťaz

Rakúsko

Chudoba