Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2005

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť a zdravie

2010

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Rôznorodosť

2013

Víťaz

Maďarsko

Práca

2021

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Ostatní

2009

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

Audience Award Badge

2013

Česká republika

Ostatní, Umenie a kultúra, Vzdelávanie

2006

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2015

Nominovaný

Česká republika

Vzdelávanie

2012

Víťaz

Rakúsko

Miestny rozvoj, Vzdelávanie, Rôznorodosť

2018

Nominovaný

Rakúsko

Práca

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Práca, Rôznorodosť