Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2012

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie

2007

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2016

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie

Audience Award Badge

2014

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Umenie a kultúra

2013

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2013

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2010

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2016

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie

2016

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2005

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť