Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Nominovaný

Maďarsko

Práca, Chudoba, Miestny rozvoj

2016

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie

Audience Award Badge

2019

Maďarsko

Ostatní

2011

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2016

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2006

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Chudoba

2013

Nominovaný

Slovensko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2019

Víťaz

Česká republika

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Ostatní

2006

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

Audience Award Badge

2014

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie