Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2008

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2007

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2021

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Ostatní

2015

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2008

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2010

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2019

Víťaz

Slovinsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2013

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2008

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2009

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2009

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Miestny rozvoj