LEFÖ

1,000 Euro Prize 2005

Država: Avstrija

Regije: Dunaj

Področja dejavnosti: Delo, Enakopravnost med spoloma, Migracije

Lastnik projekta: LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen

Odgovorna oseba: Mag. Bernadette Karner, Projektleierin

Spletna stran: Weblink

What is it about?