LEFÖ

Nositelj projekta: LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen

Odgovorna osoba: Mag. Bernadette Karner, Projektleierin

2005

Nagrada u vrijednosti od 1000 eura

AT

O čemu je riječ?