Děti uvězněných rodičů

Cena 1 000 euro 2012

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Rodina, Kriminalita

Kdo stojí za projektem: Czech Helsinki Committee

Odpovědná osoba: Markéta Kova?íková

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Children and adolescents whose father or mother are in prison should have the opportunity to visit or stay with them and to correspond and telephone with them before and after a visit. A precondition is current contact on the part of the parent. Children’s accompanied visits to the prison are at the heart of the project. Good preparation is important, especially psychologically in the case of the child and the imprisoned parent, and infrastructurally in the case of the prison. It is also important to convince those persons who care for the children. Currently, such visits are possible in seven (of 35) prisons, and 50 families are looked after. In September, a Skype-based pilot project will start in one prison in Prague.

Hodnocení poroty

Chtějí-li tak obě strany, je udržení vztahu mezi rodičem a dítětem, resp. dětmi příznivé pro psychické a sociální zdraví dětí a důležité pro reintegraci uvězněných osob. Jde o to, umožnit nejen návštěvy a kontakty, ale také přesvědčit vedení vězeňských institucí o ulehčení těchto kontaktů a dát najevo společnosti, že tyto kontakty mají smysl. Pomáhat v konkrétních případech, snažit se o změnu mainstreamového a předsudky ovlivněného smýšlení společnosti a zvýšit v jednotlivých zemích povědomí o tom, že děti mají právo na kontakt se svým uvězněným rodičem – to je komplexní úkol, kterého se rádi zhošťujeme!