Poznej Prahu jinak!

Cena 1 000 euro 2013

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Ostatní

Kdo stojí za projektem: Pragulic – Discover Prague in a Different Way

Odpovědná osoba: Tereza Jurečková

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Cílem projektu není pouze zaměstnat lidi bez domova, ale také podpořit je a dát jim možnost sdílet jejich příběhy a znalosti s ostatními. Jednoduše, nikdo nezná ulice města lépe než lidé, kteří v nich tráví většinu svého času. 

 

Hodnocení poroty

Lidé bez domova, kteří jsou vytlačováni spíše na okraj města, působí jako průvodci jeho centrem. Zprostředkovávají tak svůj pohled na město a místa, která by jinak běžným návštěvníkům zůstala nepřístupná. Při akci Poznej Prahu jinak! průvodci bez domova hovoří, zatímco ostatní jim naslouchají a kladou otázky. Průvodci bez domova se tak začleňují zpět do běžného života, snad i získáním pocitu užitečnosti. Projekt přitahuje pozornost k životní realitě lidí bez domova, kteří díky němu získávají šanci přiblížit se většinové společnosti.