Změna je možná

3. cena 2015

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Komerční podnik

Pole působnosti: Kriminalita

Kdo stojí za projektem: A-GIGA Ltd.

Odpovědná osoba: Věra Babišová

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Náš projekt prokazuje, že propuštění vězni jsou schopni resocializace, pokud jejich podpora je komplexní a
začíná dostatečně dlouho před propuštěním a pokračuje po opuštění věznice. Nabízí pracovní příležitosti ve
výkonu trestu, získání potřebné kvalifikace, pracovních návyků, životních kompetencí a komplexní podporu
po propuštění – zaměstnání, bydlení, řešení životních situací.

Hodnocení poroty

Věznice ve Vinařicích je určena především pro recidivisty. Jedná se tedy o opakované, dlouhodobé výkony trestu. Bez materiální a sociální podpory je cesta  zpět do vězení takřka naprogramovaná. Aktivní smysluplná činnost při výkonu trestu, která již ve vězení připraví na svět venku, má cenu zlata. „Změna je možná“ vytváří s inovativním elánem mosty pro jinak nepopulární cílovou skupinu. Mosty z uzavřeného systému do světa, který se stal pro propuštěné vězně nejen cizím, ale současně i nepřátelským. Dosud držel tento most většinou pevně: pouze 18% místo obvyklých 70% lidí se muselo vrátit zpět do tohoto uzavřeného systému. Pokud se bude na tomto projektu spoluúčastnit ještě více lidí, dojde k přemostění řady propastí a vytvoření mostů mezi uzavřeným světem a se světem venku.