Změna je možná

3. cena

winner 6
Rok:
2015
Země/Region:
Česká republika
Odvětví:
komerční podnik
Pole působnosti:
kriminalita / justice / pomoc trestaným osobám
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
pouze muži
Kdo stojí za projektem:
A-GIGA Ltd.
Odpovědná osoba:
Věra Babišová
Web:
http://www.a-giga.cz/?page_id=1879/

O čem projekt je?

Náš projekt prokazuje, že propuštění vězni jsou schopni resocializace, pokud jejich podpora je komplexní a
začíná dostatečně dlouho před propuštěním a pokračuje po opuštění věznice. Nabízí pracovní příležitosti ve
výkonu trestu, získání potřebné kvalifikace, pracovních návyků, životních kompetencí a komplexní podporu
po propuštění – zaměstnání, bydlení, řešení životních situací.

Hodnocení poroty

Věznice ve Vinařicích je určena především pro recidivisty. Jedná se tedy o opakované, dlouhodobé výkony trestu. Bez materiální a sociální podpory je cesta  zpět do vězení takřka naprogramovaná. Aktivní smysluplná činnost při výkonu trestu, která již ve vězení připraví na svět venku, má cenu zlata. „Změna je možná“ vytváří s inovativním elánem mosty pro jinak nepopulární cílovou skupinu. Mosty z uzavřeného systému do světa, který se stal pro propuštěné vězně nejen cizím, ale současně i nepřátelským. Dosud držel tento most většinou pevně: pouze 18% místo obvyklých 70% lidí se muselo vrátit zpět do tohoto uzavřeného systému. Pokud se bude na tomto projektu spoluúčastnit ještě více lidí, dojde k přemostění řady propastí a vytvoření mostů mezi uzavřeným světem a se světem venku.