Gypsy MaMa

Cena 2 000 euro

winner 6
Rok:
2016
Země/Region:
Česká republika
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
Věk cílové skupiny:
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Tripitaka, o.s.
Odpovědná osoba:
Mgr. Zdeněk Raiser
Web:
www.gypsymama.cz

O čem projekt je?

Gypsy MaMa je projekt nové módní značky, která kombinuje prvky tradičního romského odívání se současnou módou. V sociálním podniku v Brně zaměstnáváme mladé Romy a Romky ze sociálně vyloučené lokality. V této cílové skupině je dlouhodobá nezaměstnanost až 90%. Cílem projektu je také nalézat porozumění mezi kulturami a kreativním způsobem zapojit místní romskou komunitu do společnosti.

 

Hodnocení poroty

Mladí obyvatelé „brněnského Bronxu“, jinak vyloučení ze společnosti, mají možnost ukázat skrze značku Gypsy MaMa své kreativní schopnosti a přesvědčit o tom sebe, svou komunitu a většinovou společnost. Tento sociální projekt, který vytváří pracovní příležitosti, skvěle prodává etno-design, vytváří regionální hodnoty a posiluje lokální networking. Pokud se podaří plánované obchodní a územní rozšíření tohoto projektu, lze očekávat vytvoření řady inovačních propojení navzdory všem předsudkům.