Peaceful Schools programme

Nominovaní 2017

Země: Maďarsko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Veřejná správa

Pole působnosti: Rodina, Předškolní péče a vzdělávání, Prevence násilí

Kdo stojí za projektem: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Odpovědná osoba: Katalin Adler

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Our project has been started to prevent and eliminate bullying at schools. Primarily it focuses on the bystanders of bullying; it interprets the phenomenon on community level. By activating bystanders, bullying behaviour loses its support. Children must feel security to be able to concentrate on learning. The school must be a community providing security!