Peaceful Schools programme

Nominacija 2017

Zemlja: Mađarska

Regija: Provedba u cijeloj zemlji

Sektor: Javna uprava

Polja: Obitelj, Rani odgoj, Prevencija nasilja

Nositelj projekta: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Odgovorna osoba: Katalin Adler

Internetska stranica: Poveznica

O čemu je riječ?

Our project has been started to prevent and eliminate bullying at schools. Primarily it focuses on the bystanders of bullying; it interprets the phenomenon on community level. By activating bystanders, bullying behaviour loses its support. Children must feel security to be able to concentrate on learning. The school must be a community providing security!