EDUCAN (EDU=Education, CAN= Child abuse and neglect)

Nominovaní 2018

Země: Slovensko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Vzdělávání dospělých, Rodina, Prevence násilí

Kdo stojí za projektem: The Sun Center

Odpovědná osoba: Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

EDUCAN is a specialized center aimed at preventing violence and educating experts working with child victims of violence. We also provide intervention for abused children, promote multidisciplinary cooperation and elimination of secondary victimization. EDUCAN implements two projects: A training module - "Bruises on the soul I" and an interactive preventive module -"The Adventures of Kozmo".