Lidé se sociálním znevýhodněním jako „Konzultanti z praxe“

Inovace výuky oboru Sociální práce na Ostravské univerzitě

Nominovaní

nominee ["50212"]
Rok:
2020
Země / Region:
Moravskoslezský kraj
Odvětví:
veřejná správa
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
vzdělávání dospělých/ osvěta
dětská pedagogika / školská & vysokoškolská zařízení
Věk cílové skupiny:
všechny věkové skupiny
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita
Odpovědná osoba:
Markéta Čtvrtečková
Web:
https://fss.osu.cz/praxe/konzultanti-z-praxe/

O čem projekt je?

Projekt se zabývá zapojováním lidí se znevýhodněním (se závislostí, bez domova, s mentální anorexií, atd.) do výuky studentů oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií v Ostravě. Jde o první projekt v České republice. Tzv. „Konzultanti z praxe“ jsou klienty sociálních služeb a zároveň působí ve výuce jako spolu-lektoři. Se studenty sdílí své životní příběhy pomocí metody storytellingu. Ve společných diskusích pomáhají studentům identifikovat potřeby lidí v těžké životní situaci. Projekt umožňuje konzultantům z praxe získat prestižní pracovní uplatnění na univerzitě.