Návštěvy POTMĚ

Jsme sociální start-up nevidomých. Navštěvujeme seniory tam, kde jim hrozí samota. V našich očích totiž nestárnou.

Nominovaní

nominee ["50201","50202","50211","50203","50208","50206","50209","50210"]
Rok:
2020
Země / Region:
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Kraj Vysočina
Liberecký kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Odvětví:
občanská společnost/ sociální podnik
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
invalidita
zdraví / péče
Věk cílové skupiny:
nad 60 let = senioři
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Spolu s vámi, z.ú.
Odpovědná osoba:
Šarlota Hambergerová
Web:
www.navstevypotme.cz

O čem projekt je?

Návštěvy POTMĚ je služba, která se dnes týká na 300 tis.lidí pečujících o seniora, inovuje podporu domácí péče o seniory, zaměstnává talentované lidi, kteří vrací seniorům radost do života a pomáhá neformálním pečujícím v produktivním věku, lépe slaďovat pracovní a rodinný život. Zaměstnává 11 nevidomých a těžce zrakově postižených Návštěvníků. Ti docházejí za seniory do jejich domovů i pobytových zařízení a tráví s nimi čas. Služba vznikla v rámci projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu a po dvouleté dotační fázi přešla pod nově založenou organizaci Spolu s vámi, z.ú.