Nábytková revoluce

Nominovaní 2021

Země: Česko

Region: Jihočeský kraj

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Chudoba, Komunitní rozvoj, Ochrana životní prostředí

Kdo stojí za projektem: Kabinet CB, s.r.o

Odpovědná osoba: Dana Kalistová

Web: Odkaz na web

Výzva

Projekt řeší, jak využít stovky tun funkčního nábytku a vybavení domácnosti ročně, které měly být odpadem a vrátit je do sociálních služeb. Jednou z možností re-use center, které výše uvedenému částečně zabraňují, je i spolupráce s Nábytkovými bankami, které jsou po vzoru Potravinových bank, neziskovými organizacemi zajišťující materiální podporu potřebným fyzickým i právnickým osobám.

Myšlenka

Ve spolupráci s Nábytkovou bankou nabízíme udržitelné řešení problematiky vybavování bytů pro lidi sociálně znevýhodněné. Darované vybavení projde základní opravou, případně re-designem a je předáno do nábytkové banky. Klientům je možné vybavit celý byt na klíč. Vycházíme z toho, že nestačí jenom bydlet, ale že každý má právo a možnost bydlet dobře.

Aktéři

Aktivně zapojujeme všechny relevantní aktéry - obce, NNO, Úřad práce, klienty. Vytváříme pracovní místa pro lidi se sociálním znevýhodněním, kteří těžko hledají pracovní uplatnění u běžných zaměstnavatelů. Lidí se sociálním znevýhodněním se tak podílejí na pomoci a podpoře těch, kteří jsou v podobné situaci jako oni.

Dopad

Podílíme se na snižování množství skládkovaného odpadu, zejména nábytku a dalšího vybavení do domácností. Část věcí, které získáme od dárců, je předáno po základních opravách do Nábytkové banky, a je určeno pro vybavování domácností lidí se sociálně znevýhodněním. Rádi bychom vytvořili celorepublikovou síť Nábytkových bank a tím efekt znásobili.

Přesah

Náš projekt nastavuje svou praxí model takové spolupráce, aby byl akcentován sociální, ekologický i ekonomický pohled na věc. Tento model pak chceme šířit, pomáhat rozvíjet, propagovat a spolufinancovat pomocí České federace nábytkových bank a re-use center, která bude založena v tomto roce.

 

Archiv Kabinet CB