Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem

Kdo stojí za projektem: Jako doma - Homelike, o.p.s.

Odpovědná osoba: Olga Pek

2022

Nominovaní

CS

Občanská společnost / Sociální podnik

O čem projekt je?

Projekt organizace Jako doma vnáší do české sociální práce inovativní přístup “psychologicky informovaného prostředí” (Psychologically Informed Environments: PIE), který pomáhá institucím mnohem účinněji pracovat s lidmi bez domova a v sociální nouzi, neboť zohledňuje komplexní trauma, kterým si tito lidé většinově prošli. Inovativní není jen zvolený přístup, ale i to, že školení pro instituce na základě svých zkušeností spoluvytvořily přímo lektorky z řad žen bez domova, které ho nyní budou poskytovat neziskovým organizacím a úřadům (úřadům práce či sociálním odborům městských částí).

Výzva

Až 85 % lidí a zvláště pak žen bez domova zažilo komplexní trauma. Trauma dopadá na psychické i fyzické zdraví, vyvolává trvalý pocit ohrožení a sklony k užívání drog a alkoholu. Organizace a úřady, které trauma neberou v potaz, vnímají traumatizované lidi jako problémové a nespolupracující, což vede k jejich vyloučení a retraumatizaci.  

Myšlenka

Projekt vnáší do české sociální práce přístup “psychologicky informovaného prostředí” (PIE). PIE nastavuje služby dle potřeb lidí bez domova a proto je mnohem účinnější. Neziskovým organizacím a úřadům nabízíme školení, které jim pomůže zohledňovat komplexní trauma, kterým si lidé v sociální nouzi většinově prošli. 

Aktéři

Inovativní je především to, že v souladu s centrální myšlenkou projektu jsou nositeli a zdrojem změny přímo znevýhodnění lidé z cílové skupiny. Školení pro instituce na základě svých zkušeností spoluvytvořil a učí tým 6 školitelek, z nichž 5 jsou přímo ženy se zkušeností s bezdomovectvím (peer pracovnice). 

Dopad

Projekt jsme zahájili úpravou služeb našeho komunitního centra pro ženy bez domova dle PIE a vyškolili tým české Armády Spásy. V plánu je dalších 8-10 školení pro pracovníky úřadů práce a sociálních odborů městských částí v Praze. Proměna v jejich přístupu může dále pozitivně ovlivnit jejich práci s případnými dalšími znevýhodněnými skupinami. 

Přesah

Věříme, že PIE přístup je nesmírně uzpůsobitelný, přenositelný do dalších zeměpisných oblastí a dále škálovatelný, neboť jeho východiskem jsou vždy potřeby konkrétní cílové skupiny. V případě zájmu se rádi podělíme o své zkušenosti. Dosažení změny na skutečně systémové úrovni by pak dále vyžadovalo i navazující advokační a legislativní práci.