Lets Learn beekeeping

Nominovaní 2023

Země: Chorvatsko

Region: Licko-senjská župa, Požežsko-slavonská župa, Župa Záhřeb okolí

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Nezaměstnanost, Vzdělávání dospělých, Vězeňství a podpora lidí ve výkonu trestu

Kdo stojí za projektem: Hrvatska Udruga Pčelara (HUP) Pčelinjak; Croatian Beekeepers Association

Odpovědná osoba: Dražen Jerman

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

The main project goal is to introduce inmates and prisoners with beekeeping activities. Projects are placed in prisons and jails in Croatia. Educational activities include beekeeping school, beehive placements where prisoners gain new knowlege and practical skills. Through this project participants will activlaly organize their free times. It has been scientifically proven that beekiping activities positively influence psychophysical conditions of participants engaged in such projects. Therefore, this project will contribute inmates' socialisation, humanisation, and return to civilization.