Projeky

K projektům

2020

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání

2020

Laureáti

Slovensko

Chudoba, Vzdělávání, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Slovensko

Diverzita, Umění & Kultura, Chudoba

2020

Laureáti

Chorvatsko

Vzdělávání, Justice, Životní prostředí

2020

Laureáti

Rakousko

Zdravotní & sociální péče, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Justice

2020

Laureáti

Rakousko

Zdravotní & sociální péče

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Zdravotní & sociální péče

2020

Laureáti

Chorvatsko

Umění & Kultura, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Česko

Diverzita, Práce, Zdravotní & sociální péče