Projeky

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Laureáti

Rakousko

Vzdělávání, Justice, Diverzita

2020

Laureáti

Chorvatsko

Vzdělávání, Justice, Životní prostředí

2020

Laureáti

Maďarsko

Chudoba, Práce, Vzdělávání

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2020

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání

2020

Laureáti

Chorvatsko

Umění, Kultura, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Rakousko

Zdravotní, sociální péče

2020

Laureáti

Rakousko

Zdravotní, sociální péče, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Slovensko

Chudoba, Vzdělávání, Místní rozvoj

2020

Laureáti

Slovensko

Diverzita, Umění, Kultura, Chudoba