Projekty

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Laureáti

Slovensko

Diverzita, Umění, Kultura, Chudoba

2010

Laureáti

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče, Ostatní

2020

Nominovaní

Maďarsko

Práce, Chudoba, Vzdělávání

2019

Laureáti

Rakousko

Zdravotní, sociální péče, Diverzita

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Justice

2005

Laureáti

Rakousko

Práce

2011

Laureáti

Rakousko

Vzdělávání, Chudoba

2018

Nominovaní

Chorvatsko

Místní rozvoj, Umění, Kultura

2013

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání

2017

Laureáti

Česko

Práce, Umění, Kultura, Diverzita

2021

Nominovaní

Česko

Diverzita, Zdravotní, sociální péče

2017

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče