Projekti

FiltarOpen Filter

Filtar

Close Filter Form

2012

Nagrađeni

Slovačka

Lokalni razvoj

2009

Nominirani

Austrija

Umjetnost i kultura, Različitosti, Zdravstvena i socijalna skrb

2008

Nagrađeni

Austrija

Različitosti

2008

Nominirani

Mađarska

Siromaštvo, Lokalni razvoj

2021

Nagrađeni

Češka Republika

Zdravstvena i socijalna skrb, Pravosuđe

2013

Nagrađeni

Austrija

Obrazovanje

2011

Nagrađeni

Austrija

Različitosti, Obrazovanje

Audience Award Badge

2016

Austrija

Obrazovanje, Lokalni razvoj, Zdravstvena i socijalna skrb

2008

Nominirani

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb, Rad

2006

Nagrađeni

Austrija

Rad, Različitosti

2019

Nagrađeni

Slovačka

Rad, Siromaštvo, Zdravstvena i socijalna skrb

2017

Nominirani

Austrija

Zdravstvena i socijalna skrb, Siromaštvo, Različitosti