Projekty

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2018

Nominovaní

Rakousko

Chudoba, Ostatní

2013

Nominovaní

Chorvatsko

Místní rozvoj

2015

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání

2016

Laureáti

Rakousko

Diverzita

2007

Nominovaní

Rakousko

Diverzita

2019

Nominovaní

Rakousko

Vzdělávání, Diverzita

2016

Laureáti

Česko

Ostatní

2018

Nominovaní

Rakousko

Chudoba, Místní rozvoj, Diverzita

2021

Nominovaní

Maďarsko

Vzdělávání, Místní rozvoj, Ostatní

Audience Award Badge

2019

Slovensko

Vzdělávání, Místní rozvoj, Zdravotní, sociální péče

2012

Nominovaní

Rakousko

Chudoba