Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2014

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2009

Nominovaný

Slovinsko

Chudoba

2016

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2012

Víťaz

Rakúsko

Miestny rozvoj, Rôznorodosť, Vzdelávanie

2012

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie, Právo

2008

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2017

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Práca

2011

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2019

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2013

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2006

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť