Chocolateria Cris - Hedona

Nominacija 2021

Zemlja: Hrvatska

Regija: Provedba u cijeloj zemlji

Sektor: Civilno društvo / Društvena ekonomija

Polja: Rad, Invaliditet

Nositelj projekta: Udruga osoba s invaliditetom Križevci (Association of Persons with Disabilities Križevci)

Odgovorna osoba: Petar Gatarić

Internetska stranica: Poveznica

Izazov

Projekt reagira na društvene izazove doprinoseći suzbijanju siromaštva i povećanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom kroz njihovu integraciju na tržištu rada. Zapošljavanjem osoba s invaliditetom kao inače teško zapošljive skupine utječe se na povećanje njihova samopoštovanja i uključenosti u zajednicu.

Ideja

Prepoznavajući društveno poduzetništvo kao novi oblik poslovne aktivnosti koji pristupa postojećim društvenim problemima, projekt Hedona promiče socijalnu inkluziju i potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom. Na taj način doprinosi poboljšanju njihova socijalnog statusa i povećanju opće kvalitete života.

Akteri

Sudionici u ovom projektu su zaposlenici Hedone koji sudjeluju u proizvodnji čokolade i čokoladnih pralina: od 18 zaposlenih 9 je osoba s invaliditetom. Hedona razmjenjuje znanja, iskustva, opremu, informacije i ljudske resurse sa svojim osnivačem i vlasnikom, s Udrugom osoba s invaliditetom Križevci.

Učinak

Konkretne posljedice projekta Hedona su: zapošljavanje osoba s invaliditetom, čime je ostvareno jedno od temeljnih ljudskih prava – pravo na rad; suzbijanje siromaštva; povećanje kvalitete života i samopoštovanja osoba s invaliditetom; promicanje društvenog poduzetništva i socijalne inkluzije.

Transfer

Projekt Hedona kao inovativan, praktičan, dugotrajan i održiv način rješavanja problema zapošljavanja osoba s invaliditetom moguće je prenijeti na drugo društveno okruženje i regiju. Projekt je primjenjiv u svim zemljama širom svijeta.